Dosegljivi 24ur na dan, 7 dni na teden, 365 dni na leto - 080 80 40

Vizija in poslanstvo


Vizija

Želimo ostati prepoznavno storitveno podjetje na področju preskušanja tesnosti kanalizacijskih in vodovodnih sistemov, tv-pregledov ter čiščenja. Prav tako želimo na področju vzdrževanja in upravljanja čistilnih naprav zagotoviti enako kvaliteto storitev, s pomočjo uspešne poslovne tradicije podjetja.

Poslanstvo

Z vzdrževanjem in upravljanem kanalizacijskih sistemov želimo prispevati k učinkovitosti delovanja omrežja ter optimizirati delovanje čistilnih naprav. Zavzemamo se za prebuditev globalne zavesti o nujnosti zaščite in varovanja okolja, predvsem tistih, ki smo soodgovorni za ozaveščeno bivanje z naravo.