Dosegljivi 24ur na dan, 7 dni na teden, 365 dni na leto - 080 80 40

Storitve

Osnovne dejavnosti podjetja so upravljanje in vzdrževanje kanalizacije in ČN ter storitve na področju kanalizacije, odtokov in vodovodov. Na področju storitev se ukvarjamo s:

  • Čiščenjem kanalizacije in odtokov
  • TV-pregledom oz. snemanjem kanalizacije
  • Preskusi tesnosti kanalizacije in vodovodov
  • Praznjenjem greznic in MKČN
  • Črpanjem lovilcev maščob in olj
  • Črpanjem oz. prečrpavanjem vode
  • Čiščenjem peskolovov in prepustov
  • Sanacijo cevovodov in frezanjem korenin

Naše storitve za kanalizacijske in vodovodne sisteme ter čistilne naprave:
Naš strokovno usposobljen kader bo z uporabo najsodobnejše opreme poskrbel tako za preventivne kot interventne primere. Za Vas smo dosegljivi 24 ur na dan, 7 dni na teden, 365 dni na leto. Smo najhitrejši, najugodnejši in najkvalitetnejši, za Vas imamo rešitev za vsako zamašitev!