Dosegljivi 24ur na dan, 7 dni na teden, 365 dni na leto - 080 80 40

Snemanje - TV pregled odtokov in kanalizacije


Vzrok za zamašitve, slabo odtekanje ali zamakanje je možno ugotoviti s pregledom s kamero. Pri našem delu uporabljamo najrazličnejše kamere pri iskanju vzrokov za težave z namenom, da bi vaš sistem deloval nemoteno.

Pregledi s kamero:

  • hišnih odtokov (premera 50 mm - 160 mm)
  • hišne kanalizacije (do premera 350 mm)
  • tv-pregled oz. snemanje cevnih vodov od premera 50mm naprej
  • lociranje poteka cevnih vodov
  • iskanje napak oz. zamakanja na cevnih vodih
  • izdelava poročila s fotografijami, video posnetkom in z opisom stanja