Dosegljivi 24ur na dan, 7 dni na teden, 365 dni na leto - 080 80 40

Praznjenje greznic in MKČN


Polne greznice povzročajo zamašitve in neprijeten vonj, zato je njihovo redno praznjenje pogoj za nemoteno delovanje odtočnega kanalizacijskega sistema. V skladu s predpisi o ravnanju z odpadki je potrebno vsebino, ki se nabira v greznici, oddati na čistilno napravo. Prav tako je potrebno redno prazniti tudi blato iz MKČN. V skladu s predpisi je potrebno greznico in MKČN sprazniti najmanj 1x na 3 leta.

Za vas izvajamo:

  • praznjenje greznic
  • praznjenje MKČN
  • črpanja oz. prečrpavanja vode

Zagotavljamo Vam praznjenje greznic po najugodnejših cenah, prav tako za vsako praznjenje prejmete evidenčni list o oddaji odpadka na čistilno napravo.