Dosegljivi 24ur na dan, 7 dni na teden, 365 dni na leto - 080 80 40

Podjetja


Nedelujoča kanalizacija je lahko velika nadloga, ki enkrat doleti vsako podjetje. Zaradi odvajanja najrazličnejših stvari v kanalizacijo, voda ne odteka in tako predstavlja velik problem za podjetja, saj onemogoča normalno delovanje. Za vas pristopimo k celoviti rešitvi problematike, da ugotovimo napako in zagotovimo nemoteno delovanje.

Za vas izvajamo:

Čiščenje in odmaševanje odtokov in kanalizacije:

 • Visokotlačno čiščenje
 • Mehansko čiščenje
 • kuhinjski odtoki
 • kopalniški odtoki
 • vertikale
 • horizontalna kanalizacija
 • Pisoarji in čiščenje urinskega kamna
 • hišni priključki, odvodne cevi do javne kanalizacije
 • čiščenje jaškov in peskolovov


Pregledi s kamero:

 • odtoki v objektih od 30 mm - 160 mm
 • pregled kanalizacije večjih premerov (do premera 1000 mm)
 • pregled vertikalne kanalizacije
 • pregled horizontalne kanalizacije
 • pregled prezračevalnih kanalov
 • pregled dimniških sistemov
 • pregled cevovodov na deponijah
 • pregledi vodnjakov in vrtin
 • izdelava poročila s fotografijami, video posnetkom in z opisom stanja


Črpanje lovilcev in greznic ter MKČN

 • črpanje lovilcev olj in maščob
 • praznjenje greznic in MKČN


Preskusi tesnosti

 • preskusi tesnosti kanalizacije in vodovodov


Ostale storitve

 • intervencijska čiščenja
 • preventivna čiščenja
 • remonti
 • črpanje vode iz kleti in poplavljenih objektov
 • čiščenje ponikovalnic
 • čiščenje cevovodov in bazenov na deponijah
 • čiščenje teras in cestišč
 • čiščenje peskolovov in požiralnikov
 • visokotlačno pranje objektov, fasad