Dosegljivi 24ur na dan, 7 dni na teden, 365 dni na leto - 080 80 40

KANALservice

Vaša kanalizacija ima večjo vrednost kot ji morda pripisujete. To dejstvo na vas prelaga odgovornost za okolje in kvaliteto življenja občanov. Redno in sistematično pregledovanje ter čiščenje kanalizacije omoča daljšo življenjsko dobo kanalizacijskega sistema in ohranja vrednost le-tega tudi za bodoče generacije.

PRESKUSI TESNOSTI - S preskusi tesnosti varujemo okolje...


Izvajamo preskuse tesnosti:

 • gravitacijskih cevnih vodov od DN 50 mm do 2500 mm
 • jaške vseh dimenzij
 • požiralnike, peskolove
 • tlačne vode in vodovode
 • greznice in MKČN
 • objekte (bazen na ČN, vodohrani, črpališča, lovilci)
 • podtlačno (vakuumsko) kanalizacijo

Preskuse izvajamo po naslednjih standardih:
 • SIST EN 1610
 • SIST EN 805
 • SIST EN 1091
 • OE NORM B 2503

Podjetje Komunala ODTOK je akreditirano za preskušanje tesnosti kanalizacije po standardu SIST EN 17025.


KANAL TV - Kanal v sliki od premera cevi 40 mm...

TV-PREGLED KANALIZACIJE – Snemanje kanalizacije od premera 50mm naprej

Izvajamo:

 • tv-pregledi oz. snemanje kanalizacije in odtokov
 • lociranje cevnih vodov
 • poročila oz. dokumentacija v digitalni obliki
 • zagotovitev podatkov v najnovejših formatih
 • priprava podatkov za sanacijo

Snemamo v skladu s standardom SIST EN 13508 - 2.


ČIŠČENJE - Če ne teče kot po planu


Izvajamo:

 • Čiščenje kanalizacije in odtokov
 • Praznjenje greznic in MKČN
 • Črpanje lovilcev maščob in olj
 • Črpanje oz. prečrpavanje vode
 • Čiščenje peskolovov in prepustov