Dosegljivi 24ur na dan, 7 dni na teden, 365 dni na leto - 080 80 40

Gradbena podjetja


Pri novogradnjah kanalizacijskih in vodovodnih sistemov je poročilo o preskusu tesnosti obvezen dokument za predajo objekta v obratovanje. Prav tako za Vas izvajamo tv-pregled oz. snemanje ter čiščenje kanalizacije.

Preskusi tesnosti

S preskusi tesnosti ugotavljamo vodotesnost kanalizacijskega sistema, da ne bi prišlo do udora vode v kanalizacijo oz. da ne bi voda uhajala iz kanalizacije v naravo.

Izvajamo preskuse tesnosti:
 • gravitacijskih cevnih vodov od DN 50 mm do 2500 mm
 • jaške vseh dimenzij
 • požiralnike, peskolove
 • tlačne vode in vodovode
 • greznice in MKČN
 • objekte (bazen na ČN, vodohrani, črpališča, lovilci)
 • podtlačno (vakuumsko) kanalizacijo

Preskuse izvajamo po naslednjih standardih:
 • SIST EN 1610
 • SIST EN 805
 • SIST EN 1091
 • OE NORM B 2503

Podjetje Komunala ODTOK je akreditirano za preskušanje tesnosti kanalizacije in vodovodov po standardu SIST EN 17025.


TV-pregled kanalizacije

S TV-pregledom kanalizacije s kamero ugotavljamo stanje kanalizacijskega sistema, pretočnost, morebitne poškodbe in tako zagotavljamo, da bo kanalizacija v brezhibnem stanju.

Izvajamo:
 • tv-preglede oz. snemanje kanalizacije in odtokov
 • lociranje cevnih vodov
 • poročila oz. dokumentacija v digitalni obliki
 • zagotovitev podatkov v najnovejših formatih
 • priprava podatkov za sanacijo

Snemamo v skladu s standardom SIST EN 13508 - 2.


Čiščenje kanalizacije

Pred tv-pregledom je potrebno kanalizacijo visokotlačno očistiti in zagotoviti, da v njej ne bo materiala, usedlin in peska. S tem bo tv-posnetek kvaliteten, kanalizacija pa pripravljena za obratovanje.

 • Čiščenje kanalizacije VSEH PREMEROV
 • Čiščenje jaškov in peskolovov
 • Črpanje oz. prečrpavanjem vode